Praca charytatywna: UWC

.

Kilkanaście lat temu otrzymałem dwuletnie stypendium do szkoły Gordonstoun School w Szkocji. Stało się to dzięki kierowanemu wówczas przez prof. Pawła Czartoryskiego Towarzystwu Szkół Zjednoczonego Świata (polski komitet United World Colleges).

O działalności TSZŚ można przeczytać na stronie:

Po powrocie do Polski przez kilka lat pełniłem funkcje w Zarządzie Towarzystwa. Obecnie – z braku czasu już poza Zarządem – wspieram działania Towarzystwa i zachęcam Państwa do przynajmniej symbolicznego wsparcia tej organizacji, dającej niezwykłe szanse edukacyjne polskiej młodzieży (informacje o formach pomocy na stronie Towarzystwa).

 

Zapraszam na prowadzone przeze mnie szkolenia – Emarketing i social media
Sprawdź