Szkolenia ukończone

.

Dodatkowe szkolenia
w Norman Benett Academy
(niezależne od dyplomu MBA – zobacz Edukacja):
.

•  Zarz. projektami w oparciu o PMBOK (1-3 2010)
•  Sztuka prezentacji (8 2007)
•  Rozmowy oceniające (9 2007)
•  Kreatywność i coaching (1 2008)
•  Zarządzanie zmianą (1 2010)
•  Motywowanie zespołu (4 2010)
•  Zarządzanie strategiczne (5 2010)
•  Umiejętności menadżerskie (6 2010)
•  Photoshop – poziom zaawansowany (9 2010)
•  MS Excel 2007 (1 2011)
•  Prawo autorskie (1 2011)
•  Coaching i mentoring na poz. podstawowym (2 2011)
•  Profesjonalne negocjacje handlowe (2 2011)
•  Zarządzanie stresem (3 2011)
•  Umiejętności menadżerskie – asertywność (3 2011)
•  MS PowerPoint 2007 (4 2011)
•  Wywieranie wpływu i perswazja (4 2011)
•  Umiej. menadżerskie – praktyki stoickie (4 2011)
•  Zarządzanie marką (5 2011)

 

Zapraszam na prowadzone przeze mnie szkolenia – Emarketing i social media
Sprawdź