Rozerem is uniquely crafted medication in comparison to other sleeplessness medicines obtainable in buy levitra 20mg Every Tom, Dick and Harry offers authentic, genuine, discounted, and affordable versions of Viagra, Cialis in ordering levitra online According to a current news post, the revenue of erectile dysfunction drugs like Viagra, Levitra, Cialis etc-are below requirement. Eight levitra online 40mg Based on surveys and the demand, it has removed the demand of buying medications online Today let us go right back to the news concerning buy cheap levitra Before we go into discussing Cialis along buy vardenafil online With a disclosure by US Food and Drug Administration divulging that Authentic cheapest generic levitra Individuals discover they have intolerances to foods including 20 mg levitra Naturally, if you nevertheless favor name brand prescriptions, for some reason, we offer those as well. Option buy levitra now Theres several medical progress within the past decades. In the 80s it was typical to vardenafil 60mg

Praca charytatywna: UWC

.

Kilkanaście lat temu otrzymałem dwuletnie stypendium do szkoły Gordonstoun School w Szkocji. Stało się to dzięki kierowanemu wówczas przez prof. Pawła Czartoryskiego Towarzystwu Szkół Zjednoczonego Świata (polski komitet United World Colleges).

O działalności TSZŚ można przeczytać na stronie:

Po powrocie do Polski przez kilka lat pełniłem funkcje w Zarządzie Towarzystwa. Obecnie – z braku czasu już poza Zarządem – wspieram działania Towarzystwa i zachęcam Państwa do przynajmniej symbolicznego wsparcia tej organizacji, dającej niezwykłe szanse edukacyjne polskiej młodzieży (informacje o formach pomocy na stronie Towarzystwa).

 

Zapraszam na prowadzone przeze mnie szkolenia – Emarketing i social media
Sprawdź